Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T3 - 2019

Në tremujorin e tretë të vitit 2019, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 102,4 duke shënuar një ulje me 1,6 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2018.

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, në tremujorin e tretë 2019, shënoi ulje me 0,8 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al