Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T2 - 2019

Në tremujorin e dytë të vitit 2019, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 103,2 duke shënuar një ulje me 0,3 % në krahasim me tremujorin e dytë 2018.

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, në tremujorin e dytë 2019, shënoi rritje me 0,1 % krahasuar me tremujorin e parë 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al