Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore, 2022

Në vitin 2022, indeksi vjetor i çmimeve të prodhimeve bujqësore arriti në 125,1 nga 112,6 që ishte në 2021, duke shënuar një rritje me 11,1 %. Gjatë këtij viti, indeksi i çmimeve të prodhimeve bimore shënoi rritje me 2,9 %, gjithashtu rritje ka shënuar edhe indeksi i çmimeve të prodhimeve blegtorale me 22,1 %, krahasuar me një vit më parë.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore, 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al