Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore, 2021

Në vitin 2021, indeksi vjetor i çmimeve të prodhimeve bujqësore arriti në 112,6 nga 104,8 që ishte në 2020, duke shënuar një rritje me 7,4 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al