Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore 2020

Në vitin 2020, indeksi vjetor i çmimeve të prodhimeve bujqësore arriti në 104,8 nga 104,0 që ishte në 2019, duke shënuar një rritje me 0,8 %. Gjatë këtij viti, indeksi i çmimeve të prodhimeve bimore shënoi rënie prej 2,0 %, ndërsa indeksi i çmimeve të prodhimeve blegtorale shënoi rritje me 4,5 %, krahasuar me një vit më parë.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al