Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Prill 2024

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Prill 2024, arriti 117,1 kundrejt muajit Dhjetor 2020.

Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Prill 2024 është 2,1 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 4,6 %.

Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Prill 2024, krahasuar me Mars 2024 është -0,2 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Maj 2024
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al