Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Tetor 2023

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Tetor 2023, arriti 115,4 kundrejt muajit Dhjetor 2020. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Tetor 2023 është 3,8 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 8,3 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Nëntor 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al