Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2023

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Shkurt 2023, arriti 113,9 kundrejt muajit Dhjetor 2020. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Shkurt 2023 është 7,1 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 3,9 %.

Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Shkurt 2023, krahasuar me Janar 2023 është 1,1 %

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Mars 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al