Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2023

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Qershor 2023, arriti 114,0 kundrejt muajit Dhjetor 2020.

Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Qershor 2023 është 4,5 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 7,4 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al