Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Mars 2023

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Mars 2023, arriti 114,7 kundrejt muajit Dhjetor 2020. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Mars 2023 është 5,3 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 5,7 %. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Mars 2023, krahasuar me Shkurt 2023 është 0,7 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Prill 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al