Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Maj 2023

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Maj 2023, arriti 114,3 kundrejt muajit Dhjetor 2020.

Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Maj 2023 është 4,7 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 6,7 %.

Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Maj 2023, krahasuar me Prill 2023 është -0,3 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al