Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Nëntor 2022

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Nëntor 2022, arriti 110,9 kundrejt muajit Dhjetor 2020. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Nëntor 2022 është 7,9 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 3,1 %.

Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Nëntor 2022, krahasuar me Tetor 2022 është -0,3 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al