Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2021

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Qershor 2021, arriti 101,5 kundrejt muajit Dhjetor 2020. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Qershor 2021 është 1,6 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 1,8 %. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Qershor 2021, krahasuar me Maj 2021 është -0,8 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al