Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Maj 2021

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Maj 2021, arriti 102,4 kundrejt muajit Dhjetor 2020.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al