Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Janar 2021

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Janar 2021, arriti 101,3 kundrejt muajit Dhjetor 2020.
Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Janar 2021 është 0,4 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 1,5 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al