Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Tetor 2020

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Tetor 2020, arriti 108,5 kundrejt muajit Dhjetor 2015.

Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Tetor 2020 është 2,0 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 1,3 %. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Tetor 2020, krahasuar me Shtator 2020 është 0,2 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al