Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2020

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Shkurt 2020, arriti 109,5 kundrejt muajit Dhjetor 2015.
Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Shkurt 2020 është 1,2 %. Një vit më pare ky ndryshim ishte 1,7 %. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Shkurt 2020, krahasuar me Janar 2020, është 0,4 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Mars 2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al