Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2020

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Dhjetor 2020, arriti 108,2 kundrejt muajit Dhjetor 2015.
Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Dhjetor 2020 është 1,1 %, i njëjtë si një vit më parë. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Dhjetor 2020, krahasuar me Nëntor 2020 është 0,3 %.
Rritja mesatare vjetore e çmimeve në vitin 2020 është 1,6 % nga 1,4 % që ishte në vitin 2019.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Janar 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al