Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Gusht 2019, arriti 106,5 kundrejt muajit Dhjetor 2015. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Gusht 2019 është 1,4 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 2,2 %. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Gusht 2019, krahasuar me Korrik 2019, është 0,3 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al