Indeksi i Çmimeve të Importit, T1 - 2024

Indeksi i Çmimeve të Importit, në tremujorin e parë të vitit 2024, arriti 108,1 kundrejt vitit 2021 si periudha bazë. Krahasuar me tremujorin e parë 2023, indeksi i çmimeve të importit shënoi një ulje me 1,9 %, një vit më parë ky ndryshim ishte me rritje 1,2 %. Ndryshimi tremujor i indeksit të çmimeve të importit në tremujorin e parë 2024, krahasuar me tremujorin e katërt 2023 është -0,8 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Importit, T2 - 2024
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al