Indeksi i Çmimeve të Importit, T2 - 2023

Indeksi i Çmimeve të Importit, në tremujorin e dytë të vitit 2023, arriti 112,3 kundrejt vitit 2020 si periudha bazë.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al