Indeksi i Çmimeve të Importit, T1 - 2023

Indeksi i Çmimeve të Importit, në tremujorin e parë të vitit 2023, arriti 113,1 kundrejt vitit 2020 si periudha bazë. Krahasuar me tremujorin e parë 2022, indeksi i çmimeve të importit shënoi një rritje me 1,2 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 10,7 %. Krahasuar me tremujorin e katërt 2022 indeksi shënoi rritje me 0,6 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Importit, T2 - 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al