Indeksi i Çmimeve të Importit, T4 - 2022

Indeksi i Çmimeve të Importit, në tremujorin e katërt të vitit 2022, arriti 112,4 kundrejt vitit 2020. Krahasuar me tremujorin e katërt 2021, indeksi i çmimeve të importit shënoi një rritje me 6,7 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 4,9 %. Krahasuar me tremujorin e tretë 2022 indeksi shënoi rritje me 0,8 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Importit, T1 - 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al