Indeksi i Çmimeve të Importit, T2 - 2022

Indeksi i Çmimeve të Importit, në tremujorin e dytë të vitit 2022, arriti 112,1 kundrejt vitit 2020. Krahasuar me tremujorin e dytë 2021, indeksi i çmimeve të importit shënoi një rritje me 10,7 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 1,7 %. Krahasuar me tremujorin e parë 2022 indeksi shënoi një rritje me 0,4 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Importit, T3 - 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al