Indeksi i Çmimeve të Importit, T4 - 2021

Indeksi i Çmimeve të Importit, në tremujorin e katërt të vitit 2021, arriti 150,3 duke shënuar një rritje me 4,9 %, në krahasim me tremujorin e katërt 2020. Krahasuar me tremujorin e tretë 2021, indeksi shënoi një rritje me 2,1 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al