Indeksi i Çmimeve të Importit, T3 - 2021

Indeksi i Çmimeve të Importit, në tremujorin e tretë të vitit 2021, arriti 103.2 duke shënuar një rritje me 3,3 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2020. Krahasuar me tremujorin e dytë 2021 indeksi shënoi një rritje me 1,8 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Importit, T4 - 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al