Indeksi i Çmimeve të Importit, T1 - 2021

Indeksi i Çmimeve të Importit, në tremujorin e parë të vitit 2021, arriti 100,9 duke shënuar një rritje me 0,8 %, në krahasim me tremujorin e parë 2020. Krahasuar me tremujorin e katërt 2020, indeksi shënoi një rritje me 0,5 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al