Indeksi i Çmimeve të Importit, T3 - 2020

Indeksi i Çmimeve të Importit, në tremujorin e tretë të vitit 2020, arriti 94,6 duke shënuar një rritje me 0,9 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2019. Krahasuar me tremujorin e dytë 2020 indeksi shënoi një rritje me 0,3 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al