Indeksi i Çmimeve të Importit, T2 - 2020

Indeksi i Çmimeve të Importit, në tremujorin e dytë të vitit 2020, arriti 94,3 duke shënuar një rritje me 0,4 %, në krahasim me tremujorin e dytë 2019. Krahasuar me tremujorin e parë 2020, indeksi shënoi një ulje me 0,4 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Importit, T3 - 2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al