Indeksi i Çmimeve të Importit, T1 - 2020

Indeksi i Çmimeve të Importit, në tremujorin e parë të vitit 2020, arriti 94,7 duke shënuar një rritje me 0,2 %, në krahasim me tremujorin e parë 2019. Krahasuar me tremujorin e katërt 2019 indeksi shënoi një ulje me 0,2 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al