Indeksi i Çmimeve të Importit, T4 - 2019

Në tremujorin e katërt të vitit 2019, Indeksi i Çmimeve të Importit arriti 94,9 %, duke shënuar një rritje me 1,0 %, në krahasim me tremujorin e katërt 2018. Krahasuar me tremujorin e tretë 2019 indeksi shënoi një rritje me 1,3 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Importit, T1 - 2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al