Indeksi i Çmimeve të Importit, T3 - 2019

Në tremujorin e tretë të vitit 2019, Indeksi i Çmimeve të Importit arriti 93,7 % duke shënuar një rritje  me  0,3 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2018.  Krahasuar me tremujorin e dytë 2019 indeksi shënoi një ulje me 0,2 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Importit, T4 - 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al