Të dhëna kyçe

Treguesi

Vlera

Njësia matëse

Periudha

Data e     publikimit

Popullsia2.761.785banorë1 Janar 202302/06/2023
 Shkalla e punësimit57.1 %Tremujori 2 - 2023 11/09/2023
 Paga mesatare mujore 70.905lekë Tremujori 2 - 2023 11/09/2023
Paga minimale40.000lekë Tremujori 2 - 2023  11/09/2023
 Tregtia me Pakicë (Indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë)113.9Tremujori 1 - 202315/06/2023
 Numri i ndërmarrjeve ekonomike209.59120221/6/2023
Numri i lejeve të ndërtimit509leje ndërimiTremujori 2 - 202330/08/2023
 Hyrja e shtetasve të huaj 2.022.754personaGusht 202325/09/2023
Madhësia mesatare e  Njësisë Ekonomike Familjare(NJEF)3,7202204/10/2023
Shpenzimet mesatare mujore për konsum të familjeve shqiptare 88.367lekë202204/10/2023
Të ardhurat mesatare mujore për frymë/ të ekuivalentuara 30.962lekë202130/12/2022
Njësitë Ekonomike Familjare që kanë akses në internet 96,5%202216/01/2023

Lista me treguesit kryesorë