Të dhëna kyçe

Treguesi

Vlera

Njësia matëse

Periudha

Data e     publikimit

Popullsia2.761.785banorë1 Janar 202302/06/2023
 Shkalla e punësimit56.3 %Tremujori 4 - 2022 10/03/2023
 Paga mesatare mujore 66.014lekë Tremujori 4 - 2022 10/03/2023
Paga minimale34.000lekë Tremujori 4 - 2022  10/03/2023
 Tregtia me Pakicë (Indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë)113.9Tremujori 1 - 202315/06/2023
 Numri i ndërmarrjeve ekonomike209.59120221/6/2023
Numri i lejeve të ndërtimit429leje ndërimiTremujori 1 - 202330/05/2023
 Hyrjet e shtetasve të huaj 614.256personaPrill 202325/05/2023
Madhësia mesatare e  Njësisë Ekonomike Familjare(NJEF)3,7202104/10/2022
Shpenzimet mesatare mujore për konsum të familjeve shqiptare 84.547lekë202104/10/2022
Të ardhurat mesatare mujore për frymë/ të ekuivalentuara 30.962lekë202130/12/2022
Njësitë Ekonomike Familjare që kanë akses në internet 96,5%202216/01/2023

Lista me treguesit kryesorë