Vende të lira pune

INSTAT ka hapur aplikimet për rekrutimin e punonjësve në kuadër të aktivitetit të Censit të Popullsisë dhe Banesave 2023. 

Ju mund të aplikoni në: www.rekrutimecensi.instat.gov.al

   

~

Pozicionet vakante në Shërbimin Civil në INSTAT bëhen online duke klikuar në linkun: Aplikime Online

Vendim i Bordit Drejtues, nr 1, datë 02.02.2021

Vendim i Bordit Drejtues, nr 1, datë 07.02.2022

Vendim i Bordit Drejtues, nr 6, datë 15.06.2022

Vendim i Bordit Drejtues, nr 2, datë 13.01.2023

Vendim i Bordit Drejtues, nr 3, datë 21.02.2023

Vendim i Bordit Drejtues, nr 8, datë 02.06.2023

~

Instituti i Statistikave (INSTAT), shpall proçedurat e konkurimit për nëpunësit civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së për pozicionin:

24.06.2021 Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Prodhimit Statistikor – kategoria II-a

24.06.2021 Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse dhe Koordinimit - kategoria II-a

~

Njoftime të mëparshme

Njoftime të mëparshme Drejtori i përgjithshëm dhe TND

Njoftim për vende të lira pune në zbatim të CENS-it të Popullsisë dhe Banesave 2020

Njoftim për vende të lira pune në kuadër të projektit SALSTAT

Njoftime të mëparshme

Njoftime të mëparshme