Kërkesa për të dhëna

I nderuar përdorues,

INSTAT informon publikut me statistika zyrtare, duke publikuar dhe shpërndar informacion dhe të dhëna statistikore nëpërmjet njoftimeve për shtyp dhe botimeve, të cilat gjenden edhe në faqen zyrtare www.instat.gov.al.

INSTAT çdo muaj shpërndan listën mesatare të çmimeve të konsumit.

Shërbimet për publikun kryen nëpërmjet adresës info@instat.gov.alsi dhe kontakte direkte.

Nëse ju nuk keni mundësi të gjeni të dhënat statistikore apo informacionin e dëshiruar në website-n tonë, mund të dërgoni kërkesë për të dhëna nëpërmjet formateve të mëposhtme:

  • Email: info@instat.gov.al
  • Në rrugë postare/ Adresa: Instituti i Statistikave - Tiranë, Bul. "Zhan D'ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri
  • Telefonia:  +(355) 42222411
  • Plotësimi i formatit të kërkesës në ambientet e pritjes pranë INSTAT ose mund ta shkarkoni në linkun e mëposhtëm
  • Aplikacioni të INSTAT për kërkesë/ankesave (Aplikacioni)

Shkarkoni:

FORMAT KËRKESE