Seminarin Strategjik mbi Menaxhimin e EFTA/Eurostat

05 - 06 korr 2018
"The Plaza", Tiranë

Në datat 05 - 06 Korrik 2018, INSTAT do të presë dhe organizojë Seminarin Strategjik mbi Menaxhimin të EFTA/Eurostat me fokus në të dhënat administrative dhe regjistrat. Në këtë seminar do të marrin pjesë vendet e rajonit si dhe shtetet e Partneriteti Lindor, Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Gjeorgjia, Moldavia dhe Ukraina. INSTAT do të bëje një prezantim mbi “Koordinimin e Sistemit Statistikor Kombëtar me ofruesit e të dhënave: Si të përdoren të dhënat administrative dhe të dhënat nga burime të tjera për prodhim statistikor?”