Anketa dhe studime

INSTAT po kryen një anketën mbi Kostot e Punës në Shqipëri. Objektivi kryesori anketës së kostove të punës është mbledhja e informacionit mbi strukturën e kosto…
07 Dhj 2016
Hotel Rogner (Salla - Antigonea 2)  INSTAT në bashkëpunim me Bankën Botërore prezantoi studimin "Një profil i varfërisë dhe pabarazisë në Shqipëri" i cili ësht…
25 Nën 2015
United Nations Population Fund (UNFPA), INSTAT and the National Centre for Social Studies (NCSS) presents in-depth analysis of CENSUS 2011 based studies on Yout…
Krye