Aktivitetet

Në ketë seksion mund të gjeni aktivitete të cilat INSTAT ka ndërmarrë dhe do të ndërmarrë në vazhdim.

05 Mar 2019
United Nations, New York
Në datat 05 - 08 Mars 2019 Znj. Ibrahimaj mori pjesë në një event organizuar nga Divisioni Statistikor i Kombeve të Bashkuara, mbi të Dhënat dhe Statistikat për…
12 Shk 2019
Eurostat, Luxembourg
Explanatory Meeting on the Acquis  Agenda for Chapter 18 – STATISTICS 1
22 Jan 2019
Instituti i Statistikave
Takim Konsultativ teknik mbi Draft Pyetësorin e Censit 2020 mbi karakteristikat e ndërtesave dhe banesave
04 Dhj 2018
Tirana International Hotel
Në kuadër të përgatitjeve për Cens-in e Popullsisë dhe Banesave 2020, INSTAT organizoi një takimin konsultativ me përfaqësues të minoriteteve dhe grupeve etno-k…
19 Nën 2018
Tirana International Hotel
Në kuadër të përgatitjeve për Cens-in e Popullsisë dhe Banesave 2020, INSTAT organizoi një takimin konsultativ për personat me aftësi të kufizuarmbi për draft-p…
Në kuadër të përgatitjeve për Cens-in e Popullsisë dhe Banesave 2020, INSTAT organizoi një takimin konsultativ me përfaqësuesit e Bashkësive Fetare  mbi draft-p…
17 Dhj 2018
Xheko Imperial Hotel
“KËRKIMI” është revista e parë e publikuar nga INSTAT, me qëllim që të stimulojë shpërndarjen e metodave statistikore dhe hulumtimet e aplikuara empirike në fus…
26 Sht 2018
Instituti i Statistikave
Në kuadër të përgatitjeve për Censin e Popullsisë dhe Banesave 2020, Instituti i Statistikave në bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendo…
19 Sht 2018
Tirana International Hotel
Since September 2015, Albania has embarked on the achievement of the Agenda 2030 in line with its EU integration agenda and National Strategy for Development an…
04 Sht 2018
"Europe House", Pallati i Kongreseve, Tiranë.
Kjo konferencë do të prezantojë arritjet e projektit, me qëllimin e rritjes së standardeve të cilësisë, qëndrueshmërisë dhe efikasitetit të prodhimit të të dhën…
Krye