Aktivitetet

Në ketë seksion mund të gjeni aktivitete të cilat INSTAT ka ndërmarrë dhe do të ndërmarrë në vazhdim.

24 Maj 2019
Hotel Tirana International, Salla Consortium
Instituti i Statistikave publikoi rezultatet kryesore të anketës “Dhuna ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri”. Ky aktiviteti zbatohet nga UNDP në Shqipëri me fond…
03 Maj 2019
Instituti i Statistikave
Instituti i Statistikave (INSTAT) në  bashkëpunim me UNFPA, organizoi ditën e sotme aktivitetin për ndarjen e çmimeve për fituesit e konkursit të logos së Cens …
KONKURS PËR ZGJEDHJEN E LOGOS SË CENSIT TË POPULLSISË DHE BANESAVE 2020   Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) shpall hapjen e konkursit pë…
23 Shk 2018
Njoftim për Media - Reagimi i INSTAT lidhur me emërimin e Z.Erion Manohasa
29 Dhj 2017
Instituti i Statistikave (INSTAT) dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) nënshkruan një memorandum bashkëpunimi mbi statistikat financiare. Memorandumi …
09 Qer 2017
"Burrat dhe Gratë në Shqipëri 2017" është një botim i cili publikohet me periodicitet vjetor nga INSTAT. Qëllimi kryesor i publikimit është të paraqesë të dhëna…
02 Maj 2017
Fakulteti i Ekonomisë
Instituti i Statistikave dhe Fakulteti i Ekonomisë nënshkruan sot një marrëveshje bashkëpunimi. Znj. Delina Ibrahimaj, Drejtori i Përgjithshë i INSTAT u shpreh …
30 Mar 2017
Pallati i Kongreseve
Ndër vite, INSTAT dhe SHKP kanë shkëmbyer të dhëna të vlefshme mbi punësimin dhe papunësinë, që kanë ndihmuar palët në prodhimin e statistikave të tregut të pun…
Institutit të Statistikave (INSTAT) dhe Zyra e Statistikave të Republikës së Serbisë (SORS) nënshkruan një memeorandum mirëkuptimi për statistikat zyrtare. Mem…
07 Tet 2014
Hotel Tirana International Consortium Room
Instituti i Statistikave dhe Misioni i Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin në Shqipëri prezantojnë studimin "Migracioni i kthimit dhe ri-integrimi në Shqi…
Krye