Aktivitetet

Në ketë seksion mund të gjeni aktivitete të cilat INSTAT ka ndërmarrë dhe do të ndërmarrë në vazhdim.

08 Shk 2023
Tiranë
INSTAT në kuadër të projektit SALSTAT “Statistika të Forta Vendore Shqiptare” dhe në bashkëpunim me ambasadën Zvicerane në Shqipëri dhe Zyrën Federale të Statis…
11 Jan 2023
Në datën 11 Janar, Znj. Elsa Dhuli, priti në një takim në INSTAT përfaqësuesit e OSBE-së, Z. Kairat Abdrakhmanov, Komisioner i Lartë për Pakicat Kombëtare, Znj.…
09 Dhj 2022
Të udhëhequr nga objektivi strategjik “Fuqizimi i rolit të INSTAT si një pjesëtar aktiv në  sistemin statistikor në vend, në rajon dhe në arenën ndërkombëtare”,…
16 Nën 2022
Luksemburg
Në datat 16-17 Nëntor 2022 në Luksemburg u mbajt takimi dypalësh për Kapitullin 18 “Statistikat”. Instituti i Statistikave (INSTAT), Banka e Shqipërisë dhe inst…
08 Nën 2022
Prishtinë, Kosovë
Në datat 08 - 11 Nëntor 2022 do të mbahet në Prishtinë “Java e Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave”. Ky aktivitet do të shërbejë për t…
07 Nën 2022
Bangkok, Tajlandë
Në datat 7-9 Nëntor, po mbahet Takimi i trembëdhjetë i Grupit Ndërinstitucional dhe të Ekspertëve për Treguesit e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (IAEG…
16 Sht 2022
Luksemburg
Në kuadër të fazës së re të integrimit evropian dhe hapjes së negociatave, përfaqësues të delegacionit të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut po marrin pjesë so…
20 Kor 2022
Tiranë, Instituti i Statistikave
Nënshkruhet memorandum mirëkuptimi ndërmjet Institutit të Statistikave (INSTAT) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile (DPGJC) Marrëveshja u nënshkr…
20 Qer 2022
Në datat 20-22 Qershor, në mënyrë hibride po organizohet Konferenca vjetore e Statisticienëve Evropianë e cila përkoi edhe me 30 vjetorin e Parimeve Themelore p…
08 Qer 2022
Vilnius, Lituani
Në datat 8 - 10 Qershor 2022 në Vilnius, Lituani, u organizua nga Eurostat dhe Zyra Statistikore e Lituanisë, Konferenca Evropiane për Cilësinë në Statistikat Z…
Krye