INSTAT ka hapur aplikimet për rekrutimin e punonjësve në kuadër të aktivitetit të

Censit të Popullsisë dhe Banesave 2023. 

Ju mund të aplikoni në: www.rekrutimecensi.instat.gov.al