Revista Kërkimi

“KËRKIMI” është revista e parë, e hapur për të gjithë lexuesit, e publikuar nga INSTAT, me qëllim që të stimulojë shpërndarjen e metodave statistikore dhe hulumtimet e aplikuara empirike në fushën e statistikave zyrtare, ekonomike dhe sociale.

Duke filluar nga muaji dhjetor 2020, “KËRKIMI” do të prodhohet dhe botohet në dy revista: - Revista “KËRKIMI” do të përmbajë vetëm artikuj shkencorë ndërkohë që, - Revista “INFOSTAT” do të përmbajë vetëm artikuj informativë.

Nr.6 REVISTA KËRKIMI
NUMRI 6/2023
OPEN ACCESS
ISSN 2664 - 1380