Revista INFOSTAT

‘INFOSTAT’ është revista e parë informative e publikuar nga INSTAT dhe e disponueshme për të gjithë lexuesit, që vjen si rezultat i kërkesave në rritje për të pasur artikuj të shkurtër dhe në gjuhë të thjeshtë.

Revista “INFOSTAT” do të përmbajë artikuj informativë dhe do të publikohet një herë në vit.

Ju ftojmë të bëheni pjesë e Revistës shkencore “KËRKIMI” dhe Revistës informative “INFOSTAT”, duke promovuar punimet tuaja të cilat synojnë të kontribuojnë në kërkimin shkencor dhe politikat social-ekonomike.