Vjetari Statistikor Rajonal, 2019

22-11-2019

Vjetari Statistikor Rajonal është një botim i përbërë prej 160 faqesh, i ndarë në 18 kapituj, ku për çdo qark ka një profil me treguesit më përfaqësues të qarkut, ndjekur nga 17 kapituj tematikë. Risia e këtij botimi është pasurimi me tregues të rinj në nivel bashkie, profile më të pasura të qarqeve, si dhe prodhimi i indikatorëve në vend të shifrave absolute për të patur një qasje më analitike ndaj diferencave që kanë qarqet apo bashkitë me njëra tjetrën. Ky botim do të vijë duke u përmirësuar nga viti në vit me tregues dhe të dhëna të reja.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al