Top 10 emrat e përdorur vitin e fundit

Krahasoni shpërndarjen e emrave më popullor sipas bashkive ne hartën e Shqipërisë. Përzgjidhni një emër nga lista e emrave më popullor për meshkuj dhe femra për të parë shpërndarjen në hartë.

Femra

RënditjaEmriNumri

Meshkuj

RënditjaEmriNumri
Shpërndarja e emrit sipas qyteteve
Bashkia:
Numri: