Këndi i Edukimit Statistikor

Çfarë është këndi i edukimit statistikor?

Nëse përdorni statistika kur jepni mësim, apo jeni një student që dëshironi të kuptoni më shumë rreth statistikave, këndi i edukimit statistikor është vendi i duhur për ju.

Këndi i edukimit statistikor ofron mjete dhe shpjegime që i bëjnë statistikat më të lehta për t'u kuptuar.

Ky kënd mund të përdoret nga mësuesit që kërkojnë materiale për t'u përdorur në klasë kur japin statistika, gjeografi, shkenca sociale ose lëndë të tjera. Mund të përdoret gjithashtu nga studentët për një kuptim më të lehtë të statistikave.

Revista KërkimiRevista INFOSTATPublikimi Interaktiv Burra dhe Gra
Statistika zyrtare fëmijë dhe të rinjSDGsStatistikat në Shkolla