Aplikacione ndihmëse

Ky është një aplikacion konsultativ që lehtëson kërkimin me fjalë bazuar në përshkrimin e aktivitetit apo kërkimin bazuar në kod.

NVE 2 (hap një dritare të re)