Aktivitete

Aktivitetet Censi i Popullsisë dhe Banesave

26 dhj 2018
Buletini Informues për Cens-in është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërmerr dhe do të ndërmarrë deri në përfundim të kë projektit. Ai do të s…
16 maj 2018
Europe House, Pallati Kongreseve
Censi i vitit 2020 si shtylla kryesore e sistemit kombëtar të statistikave dhe sfidat e tij kanë qenë temat kryesore të diskutimit në takimin e parë përgatitor …
Buletini Informues për Cens-in  është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërmerr dhe do të ndërmarrë deri në përfundim të kë projektit. Ai do të …
18 korr 2019
INSTAT
Buletini Informues për Cens-in  është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërmerr dhe do të ndërmarrë deri në përfundim të kë projektit. Ai do të …
03 maj 2019
Instituti i Statistikave
Instituti i Statistikave (INSTAT) në  bashkëpunim me UNFPA, organizoi ditën e sotme aktivitetin për ndarjen e çmimeve për fituesit e konkursit të logos së Cens …
18 sht 2019
INSTAT
Buletini Informues për Cens-in  është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërmerr dhe do të ndërmarrë deri në përfundim të kë projektit. Ai do …
20 sht 2019
Rogner Hotel Tirana
Nuk ka dyshim që Censi i Popullsisë dhe Banesave është aktiviteti statistikor më i rëndësishëm në vend dhe shtylla kryesore e sistemit kombëtar statistikor.C…
26 shk 2020
INSTAT
Buletini Informues për Cens-in është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërmerr dhe do të ndërmarrë deri në përfundim të kë projektit. Ai do t…
19 maj 2020
Buletini Informues për Cens-in  është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërmerr dhe do të ndërmarrë deri në përfundim të kë projektit. Ai do të …
01 sht 2020
Gjatë periudhës Shtator - Nëntor 2020, u zhvilluan 2 misione të KE3, Z. Guido Pieraccini. Misionet u përqëndruan në vlerësimin e nevojave të Teknologjisë së Inf…
Krye