Aktivitete

Aktivitetet Censi i Popullsisë dhe Banesave

01 sht 2020
Gjatë periudhës Shtator-Nëntor 2020, në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të Censit të Popullsisë dhe Banesave u zhvilluan katër misione të ekspertit kryesor K…
05 tet 2020
Më 05 - 16 Tetor 2020, në kuadër të menaxhimit të riskut, u zhvillua misioni i SNKE Ian Cope. Misioni vlerësoi procedurat dhe kontrollet e menaxhimit të projekt…
Për shkak të efekteve të Forcës Madhore si dhe ndryshimeve metodologjike të ndodhura, INSTAT po rishikon planin e aktiviteteve të Censit dhe afatin kohor të zba…
Gjatë tremujorit të dytë dhe të tretë të vitit 2020 u organizuan takime, si dhe komunikime ndërmjet menaxhimit të lartë të INSTAT, CFCU dhe EUD për të diskutuar…
03 nën 2020
Në kuadër të përmirësimit të pyetësorëve të Censit të Popullsisë dhe Banesave, si pasojë e ndryshimeve metodologjike, në datat 3, 5 dhe 6 Nëntor 2020 u realizua…
11 sht 2020
Më datë 11 Shtator 2020, në kuadër të Censit të Popullsisë dhe Banesave, u zhvillua takimi vjetor i Komitetit të Lartë Drejtues (SCM). Takimi kishte për qëllim…
26 nën 2020
Në kuadër të përmirësimit të bazës ligjore mbi Cens, më 28 Shtator – 01 Tetor 2020, u zhvillua misioni i SNKE Ian White me qëllim mbështetjen e INSTAT, për rish…
01 dhj 2020
Në kuadër të përmirësimit të draft-pyetësorëve të Censit të Popullsisë dhe Banesave, gjatë muajit Dhjetor 2020 u finalizua pyetësori për njësitë ekonomike priva…
02 shk 2021
Në datat 02 - 03 Shkurt 2021, INSTAT organizoi takime me përfaqësues të Bashkive mbi angazhimin e strukturave të bashkisë në procesin e zhvillimit të aktivitete…
16 nën 2023
Instituti i Statistikave (INSTAT) njofton median dhe opinionin publik se procesi i Censit të Popullsisë dhe Banesave 2023 ka përfunduar. Falenderojmë të gjithë …
Krye