Aktivitete
20 Sht 2023
Më shumë se 5 mijë anketues kanë dalë në terren për të trokitur në dyert e qytetarëve për të grumbul…
14 Sht 2023 Instituti i Statistikave
Në kuadër të përgatitjeve dhe informimit për Censin të Popullsisë dhe Banesave 2023, INSTAT organizo…
13 Sht 2023 Tiranë
Ditën e sotme, Instituti i Statistikave (INSTAT) me praninë e Shkëlqesisë së Tij, Z. Edi Rama, Kryem…

___________________________________________________________________________________________________________________________________________