Aktivitete
01 Qer 2022
Gjatë muajit Qershor 2022, Instituti i Statistikave zhvilloi disa takime me nxënës dhe mësues në kua…
12 Maj 2022 Gjirokastër
Më datën 12 Maj 2022, Instituti i Statistikave zhvilloi një takim me nxënës dhe mësues të shkollës 9…
09 Maj 2022 Durrës
Më datën 9 Maj 2022, Instituti i Statistikave zhvilloi dy takime me nxënës dhe mësues të shkollave 9…

___________________________________________________________________________________________________________________________________________